Bezpłatna kontynuacja judo dla uchodźców z Ukrainy! [пост також українською]

Klub Sportowy Judo Tigers zaprasza uchodźców z Ukrainy do bezpłatnej kontynuacji treningów judo w swoich sekcjach.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Obywatele Ukrainy do 18 roku życia, którzy wjechali na teren Polski po 24 lutego 2022 (włącznie) i którzy jednocześnie w przeszłości uczestniczyli w treningach judo/sambo/zapasów.

SZCZEGÓŁY ZAPROSZENIA

Treningi judo dla uchodźców z Ukrainy będą całkowicie bezpłatne co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

SEKCJE OBJĘTE ZAPROSZENIEM

Wszystkie sekcje zawodnicze KS Judo Tigers dostępne pod adresem https://judotigers.pl/treningi/. W przybliżeniu: Wrocław i okolice.

W szczególności zapraszamy do sekcji na Tarczyński Arena (były Stadion Wrocław, al. Śląska 1, Wrocław). Z trenerem sekcji Tarczyński Arena judo mogą trenować dzieci i młodzież szkolna (w wieku od 11 do 18 roku życia) do aż 5 razy w tygodniu (po zebraniu odpowiednio licznej grupy).

Standardowo treningi na Tarczyński Arena odbywają się w poniedziałek i środę (18:30-19:30, wejście W4, poziom 3, Sala Fair Play). Możliwe jest zwiększenie częstotliwości treningów (do maks. 5) po konsultacji z trenerem sekcji Pawłem Czaplickim.

OFERTA PRACY DLA TRENERA JUDO Z UKRAINY

Jesteśmy w stanie podjąć współpracę z pełnoletnim obywatelem Ukrainy (kobieta / mężczyzna), który ma doświadczenie w prowadzeniu treningów judo z dziećmi.

ZAPISY

W obu przypadkach zapraszamy do kontaktu na dane podane poniżej. Preferowany jest kontakt e-mail na klub@judotigers.pl.

Klub Sportowy Judo Tigers / Telefon: + 48 510 510 605 / klub@judotigers.pl / fb.com/judotigers / @judotigers

Безкоштовне продовження навчання дзюдо для біженців з України!

Спортивний клуб Judo Tigers запрошує біженців з України безкоштовно продовжити навчання дзюдо.

УМОВИ УЧАСТІ

Громадяни України віком до 18 років, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року (включно) і при цьому раніше брали участь у тренуваннях з дзюдо/самбо/боротьби.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАПРОШЕННЯ

Тренінги будуть повністю безкоштовними, принаймні до 30 червня 2022 року.

МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ

Усі розділи змагань KS Judo Tigers доступні на https://judotigers.pl/treningi/. Приблизно: Вроцлав та околиці.

Зокрема, запрошуємо до Tarczyński Arena (колишній стадіон Вроцлава, al. Śląska 1, Вроцлав). Підлітки (віком від 11 до 18 років) можуть тренуватися дзюдо з тренером секції Тарчинськи Арена до 5 разів на тиждень (після збору достатньо великої групи).

Як правило, тренування на Tarczyński Arena відбуваються в понеділок та середу (18:30-19:30, вхід W4, рівень 3, зала Fair Play), але можна збільшити частоту тренувань після консультації з тренером Paweł Czaplicki.

ПРОПОЗИЦІЯ РОБОТИ УКРАЇНСЬКОГО ТРЕНЕРА ДЗЮДО

Ми можемо співпрацювати з дорослим громадянином України (жінка/чоловік), який має досвід проведення занять з дзюдо з дітьми.

ЗАПИС

В обох випадках зв’яжіться з нами, використовуючи дані, наведені нижче. Якщо це можливо, ми вважаємо за краще зв’язатися з нами електронною поштою klub@judotigers.pl.

Klub Sportowy Judo Tigers / Телефон: + 48 510 510 605 / klub@judotigers.pl / fb.com/judotigers / @judotigers