6 KYU – PAS BIAŁY

CZĘŚĆ TEORETYCZNA NA 6 KYU (PAS BIAŁY)

 1. Składanie judogi, wiązanie pasa.
 2. Pojęcia:
  • HAJIME [hadżime] – początek, naprzód, start.
  • MATTE – puść, przerwanie walki.
  • IPPON – punkt kończący walkę, rzut na pełne plecy, założenie trzymania, trwającego 20 sekund  lub zmuszenie przeciwnika do poddania na skutek dźwigni lub duszenia.
  • WAZARI – mniejszy punkt, rzut na niepełne plecy oraz za założenie trzymania na czas 10-19 sekund, dwa wazari sumują się, dając ippon.
 3. Ukłony:
  • RITSUREI – ukłon w pozycji stojącej
  • ZAREI – ukłon w klęku
 4. Postawa:
  SHIZEN TAI –postawa naturalna

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA NA 6 KYU (PAS BIAŁY)

UKEMI WAZA (pady) z pozycji kucznej

Pad w przód
Pad w przód z przewrotem
Pad w tył
Pad w bok

KATAME WAZA – unieruchomienia w parterze

Kesa Gatame
Yoko Shiho Gatame

Fusegi (obrona) przeciwko w/w chwytom.