5,5 KYU – PAS BIAŁO-ŻÓŁTY

CZĘŚĆ TEORETYCZNA NA 5,5 KYU (PAS BIAŁO-ŻÓŁTY)

 1. Historia i zasady judo.
  • Judo pochodzi z Japonii. Powstało pod koniec XIX wieku. Judo wywodzi się z ju-jitsu, a jego twórcą jest profesor Jigoro Kano [Dżigoro Kano]. Dosłownie judo oznacza „łagodną drogę”. Pierwszą i najsławniejszą szkołą judo jest KODOKAN, który ma swoją siedzibę w Tokio.
 2. Shizen (postawa)
  • JIGO TAI (Migi/Hidari) – postawa obronna (Prawa/Lewa)
 3. SHIN TAI (kroki)
  • TSUGI ASHI – krok dostawny
  • AYUMI ASHI- krok przestawny
 4. KUMIKATA – uchwyt

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA NA 5,5 KYU (PAS BIAŁO-ŻÓŁTY)

UKEMI WAZA (pady z postawy wysokiej, z podwyższenia, przez przeszkodę)

Mae Ukemi – Pad w przód
Mae Mawari Ukemi – pad w przód z przewrotem
Ushiro Ukemi – pad w tył
Yoko Ukemi – pad w bok

NAGE WAZA (rzuty)

De Ashi Harai
O Soto Gari
O Uchi Gari
Ko Soto Gari

KATAME WAZA

Tate Shiho Gatame
Kami Shiho Gatame

Fusegi przeciwko w/w chwytom