fbpx

5 KYU – PAS ŻÓŁTY

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

 1.  Liczebniki japońskie:
  1. ichi [icz]– jeden
  2. ni [ni]– dwa
  3. san [san]– trzy
  4. Shi [szi] – cztery
  5. go [go]– pięć
  6. roku [rok] – sześć
  7. shichi [sicz]– siedem
  8. hachi [hacz]– osiem
  9. kyu [kiu]– dziewięć
  10. ju [dziu]- dziesięć
 2. Pojęcia:
  OSAEKOMI[osajkomi] – trzymanie
  TOKETA – koniec trzymania
  UKE – partner, osoba broniąca się
  TORI – atakujący, osoba wykonująca ćwiczenie
 3. TAI SABAKI – obroty ciała
 4. HAPPO NO KUZUSHI – wychylenia w ośmiu kierunkach

 

NAGE WAZA:
Ko Uchi Gari
Uki Goshi
Tai Otoshi
Sasae Tsurikomi Ashi

KATAME WAZA:
Kuzure Kesa Gatame
Kuzure Kami Shiho Gatame
Kuzure Yoko Shiho Gatame