5 KYU – PAS ŻÓŁTY

CZĘŚĆ TEORETYCZNA NA 5 KYU (PAS ŻÓŁTY)

 1.  Liczebniki japońskie:
  • ichi [icz]– jeden
  • ni [ni]– dwa
  • san [san]– trzy
  • Shi [szi] – cztery
  • go [go]– pięć
  • roku [rok] – sześć
  • shichi [sicz]– siedem
  • hachi [hacz]– osiem
  • kyu [kiu]– dziewięć
  • ju [dziu]- dziesięć
 2. Pojęcia:
  • OSAEKOMI[osajkomi] – trzymanie
  • TOKETA – koniec trzymania
  • UKE – partner, osoba broniąca się
  • TORI – atakujący, osoba wykonująca ćwiczenie
 3. TAI SABAKI – obroty ciała
 4. HAPPO NO KUZUSHI – wychylenia w ośmiu kierunkach

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA NA 5 KYU (PAS ŻÓŁTY)

NAGE WAZA

Ko Uchi Gari
Uki Goshi
Tai Otoshi
Sasae Tsurikomi Ashi

KATAME WAZA

Kuzure Kesa Gatame
Kuzure Kami Shiho Gatame
Kuzure Yoko Shiho Gatame