4 KYU – PAS POMARAŃCZOWY

CZĘŚĆ TEORETYCZNA NA 4 KYU (PAS POMARAŃCZOWY)

 1. Podział grup nage-waza – rzutów:
  • Ashi-waza –rzuty z przewagą użycia nóg
  • Te-waza – rzuty z przewagą użycia rąk
  • Koshi-waza – rzuty z przewagą użycia bioder
  • Ma-sutemi-waza – rzuty z poświęceniem równowagi poprzez pad w tył
  • Yoko-sutemi-waza – rzuty z poświęceniem równowagi i upadkiem atakującego na bok

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA NA 4 KYU (PAS POMARAŃCZOWY)

NAGE WAZA

Tomoe Nage
Ko Soto Gake
Harai Goshi
Uchi Mata

KATAME WAZA

Hadaka Jime
Okuri Eri Jime
Ude Garami
Ude Hishigi Juji Gatame