3,5 KYU – PAS POMARAŃCZOWO-ZIELONY

CZĘŚĆ TEORETYCZNA NA 3,5 KYU (PAS POMARAŃCZOWO-ZIELONY)

  1. Cztery fazy rzutu:
    • Kumi-kata – standardowy uchwyt za judogi
    • Kuzushi – „rozbicie równowagi przeciwnika”, wychylenie
    • Tsukuri – wejście do rzutu, nabranie przeciwnika na plecy
    • Kake – realizacja rzutu

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA NA 3,5 KYU (PAS POMARAŃCZOWO-ZIELONY)

NAGE WAZA

Sode Tsurikomi Goshi
Tsurikomi Goshi
Ashi Guruma

KATAME WAZA

Ushiro Ude Garami
Kata Juji Jime
Nami Juji Jime
Gyaku Juji Jime