fbpx

1 KYU – PAS BRĄZOWY

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

 1. Pojęcia
  Ayumi-ashi – krok przestawny „przeplatanka”, jeden ze sposobów przemieszczania się
  Tsugi-ashi – krok dostawny, jeden ze sposobów przemieszczania się
  Gaeshi – przeciwruch
  Gake – zahaczenie
  Gari – podcięcie, zagarnięcie
  Gatame – przytrzymanie
  Hidari – lewy
  Migi – prawy
  Hikite – ręka ciągnąca (trzymająca za rękaw)
  Tsurite – ręka łowiąca, podciągająca w górę (trzymająca za kołnierz)
  Kiai – okrzyk
  Randori – walka treningowa, wolne ćwiczenia
  Shiai – walka na zawodach
  Tai-sabaki – obroty ciała
  Tandoku-renshu – ćwiczenia indywidualne
  Uchi-komi – wejścia do rzutów
  Geiko – ćwiczenie
  Sute-geiko – rzuty w ruchu
  Tokui-waza – ulubiona technika
  Shisentai – postawa naturalna
  Jigotai – postawa obronna
  Happo-no-kuzushi – wychylenie w ośmiu kierunkach

 

NAGE WAZA
Morote Gari
Hane Makikomi
Sukui Nage
O Guruma
Soto Makikomi
O Soto Guruma
Uki Waza
Yoko Wakare
Ura Nage
Sumi Otoshi
Yoko Gake