1 KYU – PAS BRĄZOWY

CZĘŚĆ TEORETYCZNA NA 1 KYU (PAS BRĄZOWY)

POJĘCIA JUDO

 1. Ayumi-ashi – krok przestawny „przeplatanka”, jeden ze sposobów przemieszczania się
 2. Tsugi-ashi – krok dostawny, jeden ze sposobów przemieszczania się
 3. Gaeshi – przeciwruch
 4. Gake – zahaczenie
 5. Gari – podcięcie, zagarnięcie
 6. Gatame – przytrzymanie
 7. Hidari – lewy
 8. Migi – prawy
 9. Hikite – ręka ciągnąca (trzymająca za rękaw)
 10. Tsurite – ręka łowiąca, podciągająca w górę (trzymająca za kołnierz)
 11. Kiai – okrzyk
 12. Randori – walka treningowa, wolne ćwiczenia
 13. Shiai – walka na zawodach
 14. Tai-sabaki – obroty ciała
 15. Tandoku-renshu – ćwiczenia indywidualne
 16. Uchi-komi – wejścia do rzutów
 17. Geiko – ćwiczenie
 18. Sute-geiko – rzuty w ruchu
 19. Tokui-waza – ulubiona technika
 20. Shisentai – postawa naturalna
 21. Jigotai – postawa obronna
 22. Happo-no-kuzushi – wychylenie w ośmiu kierunkach

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA NA 1 KYU (PAS BRĄZOWY)

NAGE WAZA

Morote Gari
Hane Makikomi
Sukui Nage
O Guruma
Soto Makikomi
O Soto Guruma
Uki Waza
Yoko Wakare
Ura Nage
Sumi Otoshi
Yoko Gake